Ru  En

Quarterly scientific journal
Published since 2006
ISSN 2072-8255 (print), 2782-3628 (online)
 / Issues / Volume 17, №2, 2022

Volume 17, №2, 2022

4-10

SHevchenko YU.L.

11-16

SHevchenko YU.L., Stojko YU.M., Gudymovich V.G.

17-22

Shevchenko Yu.L., Musaev I.A., Borshchev G.G., Sidorov R.V.

23-26

Korolev S.V., Kolmakov E.A., Iplevich Yu.A., Khabazov R.I., Troitsky A.V.

27-31

Chernykh V.G., Efremov K.N., Belov M.V., Bondareva N.V.

32-35

Abdullaev D.E., Yugay I.A., Ahmediyev M.M., Ergashev O.F.

36-39

Ruziboyzoda K.R.

40-42

Semionkin E.I., Lukanin R.V., Ogoreltsev A.Y., Spirkov A.N., Bragina I.Yu., Gordeeva A.S., Romanov A.N., Korobkov E.E.

43-48

Kokorin V.V.

49-51

Rybachkov V.V., Khokhlov A.L., Sorogin S.A., Bereznyak N.V.

52-56

Osipov A.V., Demko A.E.

57-60

Masljakov V.V., Barachevskij Ju.E., Sidelnikov S.A., Dadaev A.Ja., Kapralov S.V., Voronov V.V., Pavlova O.N.

61-65

Muravyov A.V., Zhuravel R.V., Muravyov K.A., Zhernosenko A.O., Zhernosenko S.O.

66-68

Ibatov A.D., Afanasyeva N.V., Kubareva M.I.

69-74

Chumak B.A., Dydyshko V.T., Yakovlev V.V., Barsukov A.V., Serdyukov D.Yu., Yakovlev V.А.

75-77

Masljakov V.V., Barachevskij Ju.E., Pavlova O.N., Sidelnikov S.A., Pimenov A.V., Urjadov S.E., Polikarpov D.A., Pimenova A.A.

78-81

Bazilevich A.V., Nelasov N.Yu., Sidorov R.V., Doltmurzieva N.S., Borshchev G.G., Pospelov D.Yu., Ovrulova M.M.

82-86

Morgoshiia T.Sh., Kohanenko N.Yu., Ter-Ovanesov M.D., Syroezhin N.A.

87-94

Potapov V.A., Bryusov P.G., Surova M.V., Musailov V.A.

95-102

Skryabin E.S., Khanaliev B.V., Maslennikov M.A., Marchak D.I.

103-106

Shevchenko Yu.L., Baykov V.Yu., Borshchev G.G., Ablitsov A.Yu.

107-113

Shatravka A.V.

114-118

Stoyko Yu.M., Vetshev P.S., Levchuk A.L., Maksimenkov A.V., Maslennikov M.A., Ignatiev T.I.

119-124

Zagorodny N.V., Solod E.I., Kuksa D.N., Abdulhabirov M.A., Petrovsky R.A., Aganesov N.A., Ananyin D.A., Jojua A.V., Karpovich N.I.

125-128

Pimanchev O.V., Ryapolov Y.V., Nebelas R.P., Popov N.V., Satovchenko K.A.

129-131

Epifanov S.A., Matveev S.A., Kokorin V.V.

132-134

Hanaliev B.V., Maslennikov M.A., Slabozhankina E.A., Bronov O.Yu., Butareva D.V., Kerimov S.R., Mehtiev T.T.

135-137

Semionkin E.I., Lucanin R.V., Ogoreltzev A.Y., Rodimov S.V., Yudina E.A., Serebryanskij P.V., Krotkov A.R., Romanov A.N.

138-140

Hanaliev B.V., Kosarev E.I., Bronov O.Yu., Mehtiev T.T.

141-145

Morgoshiia T.SH., Kalashnikova V.D.

146-150

Strakhov M.A.

151-154

Shevchenko Y.L., Shalygin L.D., Iakovlev V.V.