Ru  En

Quarterly scientific journal
Published since 2006
ISSN 2072-8255 (print), 2782-3628 (online)
 / Issues / Volume 18, №1, 2023

Volume 18, №1, 2023

4-8

Nazarova S.L., Popova Ia.V., Stukolova T.I., Shalabaeva A.K.

9-13

Belenova T.V., Popova Ia.V.

14-19

Shevchenko Yu.L., Kraynyukov P.E., Kokorin V.V.

20-27

Borzov E.A. , Silaev A.A., Vasyagin E.V., Kolomeichenko N.A., Sukhotin V.N., Zorin E.V.

28-35

Korolev S.V. , Artyukhina E.A., Shabanov V.V., Sapelnikov O.V., Revishvili A.S., Romanov A.В.

36-39

Shatravka A.V. , Sokurenko G.Yu., Dzhumaeva A.A., Gusinskiy A.V., Bolhovskoy D.V., Fionik O.V., Shvarts E.Yu.

40-43

Sukovatykh B.S. , Bolomatov N.V., Serednitsky A.V., Sidorov D.V., Sukovatykh M.B., Pashkov V.M., Gvozdeva E.G.

44-50

Epifanov S.A. , Krainyukov P.E., Matveikin S.V., Krainyukova L.A.

51-57

Sadikhov F.G.

58-63

Pronin A.G., Sivokhina N.Yu., Goncharov M.A.

64-68

Chernyh V.G. , Krajnyukov P.E., Belov M.V., Bondareva N.V., Chernyh A.V.

69-73

Ruziboyzoda K.R., Gulov M.K., Safarzoda A.M., Safarov B.I., Khalimov J.S., Gulomov L.A., Nurov Z.Kh.

74-80

Nguyen V.T., Prosvetov V.A., Bromberg B.B., Balyura O.V., Rudakov D.A., Dymnikov D.A., Demko A.E., Surov D.A.

81-85

Musailov V.A., Eryashev A.F., Chernekhovskaya N.E. , Pekshev A.V.

86-90

Pimanchev O.V., Popov N.V., Ryapolov Yu.V., Jojua A.V., Romanov D.A.

91-93

Nasser N.R. , Shlyapnikov S.A.

94-100

Tyurin V.P., Davidyan S.Yu., Kiryukhina N.A., Rybakova D.V.

101-104

Pokhabov D.S., Tankaeva Kh.S., Kuzmin N.S., Madzaev S.R., Zhiburt E.B., Shalygin L.D.

105-111

Kotlyarov S.N., Uryasev O.M., Suchkov I.A.

112-119

Shevchenko Yu.L., Gudymovich V.G., Mirzakhamdamov Zh.M.

120-125

Shapkin Yu.G., Seliverstov P.A., Stekolnikov N.Yu.

126-133

Lebedev N.N., Babitsky A.A. , Shikhmetov A.N., Davydenko V.V., Zadikyan A.M.

134-138

Dmitriev N.V., Lazutin A.S., Klimshin S.B., Litvinovskij I.S., Masljakov V.V. , Sidelnikov S.A.

139-144

Fursova A.Z., Zubkova M.Yu., Gamza Yu.A.

145-152

Izmailov S.G., Lukoyanychev E.E., Izmailov A.G. , Izmailov A.A., Rotkov A.I.

153-155

Zabaznov K.G., Kovaleva N.S.

156-160

Zatevavakhin I.I. , Matyushkin A.V., Mustafin A.H., Bogomazov I.Y., Zabadaeva O.B.

160-163

Tarasov R.V., Krasnikova E.V., Lepekha L.N., Sadovnikova S.S., Hozikov A.S., Zaharova A.M., Bagirov M.A.

164-166

Perminova A.A. , Khanevich M.D., Kokhanenko N.Yu.

167-169

Khanaliev B.V., Kosarev E.I., Azizov R.M., Kosareva D.V.

170-172

Kapralov S.V., Prigorodov M.V., Masljakov V.V.

173-176

Shevchenko Yu.L., Matveev S.A., Susov R.P.

177-179

Shevchenko Yu.L., Matveev S.A., Susov R.P.

180-182

Shevchenko Yu.L., Matveev S.A., Jalaev F.Sh.