Ru  En

Quarterly scientific journal
Published since 2006
ISSN 2072-8255 (print), 2782-3628 (online)
 / Issues / Rubrics / Editorial
Sort by date or name

Editorial

Karpov O.E., Zamyatin M.N., Shishkanov D.V., Subbotin S.A., Dyachenko P.S.

Karpov O.E., Subbotin S.A., Zdiruk K.K., Shishkanov D.V., D’yachenko P.S., Tolpygin A.S.

Shevchenko Yu.L., Sveshnikov A.V., Marchak D.I., Gerashenko A.V., Ermakov D.Yu.

Shevchenko Yu.L., Karpov O.E., Bronov O.Yu., Kitaev V.M.

Shevchenko Yu.L., Borshchev G.G., Ulbashev D.S., Vahromeeva M.N., Vahrameeva A.YU.

Shevchenko Yu.L., Karpov O.E., Zhiburt E.B.

Shevchenko Yu.L., Ablicov A.Yu., Vetshev P.S., Ablicov Yu.A., Vasilashko V.I., Orlov S.S., Lukyanov P.A., Kryachko V.S.

Shevchenko Yu.L., Ulbashev D.S., Borshchev G.G., Vahromeeva M.N., Vahrameeva A.Yu.

Shevchenko Yu.L., Musaev I.A., Borshchev G.G., Zainiddinov F.A., Ulbashev D.S.

Shevchenko Yu.L., Popov L.V., Gorohovatskij Yu.I., Vasilashko V.I., Batrashov V.A., Ablicov A.Yu., Gudymovich V.G., Maslennikov M.A., Sveshnikov A.V.

Shevchenko Yu.L., Ionova T.I., Melnichenko V.Ya., Nikitina T.P.

Borshchev G.G., Astashev P.E., Matveev S.A.

Shevchenko Yu.L., Matveev S.A.

Shevchenko Yu.L., Shalaev S.A.

Shevchenko Yu.L.

SHevchenko YU.L.

SHevchenko YU.L., Stojko YU.M., Gudymovich V.G.