Ru  En

Quarterly scientific journal
Published since 2006. ISSN 2072-8255 (print)
 / Issues / Volume 16, №3, 2021

Volume 16, №3, 2021

4-11

Shevchenko Yu.L., Ionova T.I., Melnichenko V.Ya., Nikitina T.P.

12-17

Krainyukov P.E., Kokorin V.V., Chesnakov A.N., Evtushenko A.A., Epifanov S.A.

18-24

Glazkova P.A., Babenko A.Yu., Kononova Yu.A., Glazkov A.A., Zagarov S.S., Kovaleva Yu.A., Lar’kov R.N., Britvin T.A., Mazur N.N., Kulikov D.A., Rogatkin D.A.

25-32

Levchuk A.L., Abdullaev E.G., Abdullaev A.E.

33-35

Masljakov V.V., Urjadov S.E., Kurkin K.G., Bahaev A.D., Voronov V.V.

36-41

Navmatulya A.Yu., Cikoridze M.Yu., Al’muhametova F.R., Caregorodcev A.E., Bratov O.Z., Savchuk S.A., Kuznecov A.I., Gel’fond V.M., Zagryadskih A.S., Chernobrivceva V.V., Miroshnikov B.I., Egorenkov V.V., Moiseenko V.M., Solov’ev I.A.

42-46

Agaev R.M., Sadyhov F.G., Gardashov N.T.

47-51

Sukovatykh B.S., Sukovatykh M.B., Sereditsky A.V., Muradyan V.F., Lapinas A.A., Gordov M.Yu.

52-56

Sukovatykh B.S , Mosolova A.V., Zatolokina M.A., Zhukovsky V.A., Anuschenko T.Yu.

57-60

Zakeryaev A.B., Vinogradov R.A., Matusevich V.V., Butaev S.R., Suhoruchkin P.V., Baryshev A.G., Porhanov V.A.

61-67

Batrashov V.A., Yudaev S.S., Zemlyanov A.V.

68-72

Kozhenov A.T., Azizov S.N., Khuziakhmetov R.D, Musaev O.G., Arutyunyan V.B.

73-76

Tyurin V.P., Pronin A.G.

77-83

Kulikov D.A., Krasulina K.A., Glazkova P.A., Kovaleva Yu.A., Glazkov A.A., Barsukov I.A.

84-88

Sidorov R.V., Bazilevich A.V., Katkov A.A., Borshchev G.G., Sorokina V.A., Pospelov D.Yu.

89-95

Kranin D.L., Zhuravlev A.G., Svergunenko S.S., Zamskiy K.S., Petrov K.Yu.

95-100

Shevchenko Yu.L., Ablicov A.Yu., Ablicov Yu.A., Vasilashko V.I.*, Orlov S.S., Susov R.P.

101-103

Hanaliev B.V., Gusarov V.G., Kosarev E.I., Mekhtiev T.T.

103-105

Bocharov A.V., Blinov A.S., Popov L.V.

106-109

Tarasov R.V., Nikitina N.M., Asoyan G.A., Sadovnikova S.S., Bagirov M.A.

109-112

Prostov I.I., Zabaznov K.G., Smarygina E.O., Kantsurov R.N., Yudin V.A., Nemirovich M.V., Blinov I.M.

112-116

Solovyov I.A., Tsypurdeeva A.A., Vasilchenko M.V., Grebenkov V.G.

117-120

Andreicev I.L., Papoyan G.M., Gorbanev S.V.

121-124

Davydov D.V., Al’-Hanih M.A., Brizhan’ L.K., Gricyuk A.A.

125-129

Solovyov I.A., Pershko A.M., Vasilchenko M.V., Gravshina E.N., Kazimagomedov K.N., Lychev A.B., Grebenkov V.G.

130-133

Krainyukov P.E., Solovyov I.A., Matveev S.A., Kokorin V.V., Susov R.P.

134-144

Kryukov Yu.Yu., Glyantsev S.P.

145-151

Morgoshiia T.Sh.

152-158

Samohvalov I.M., Badalov V.I., Tynyankin N.A., Lyashed’ko P.P., Bechik S.L., Matveev S.A.

159-162

Matchin A.A.