Ru  En

Quarterly scientific journal
Published since 2006
ISSN 2072-8255 (print), 2782-3628 (online)
 / Issues / Volume 16, №4, 2021

Volume 16, №4, 2021

4-8

Borshchev G.G., Astashev P.E., Matveev S.A.

9-16

Shevchenko Yu.L., Matveev S.A.

17-20

Shevchenko Yu.L., Shalaev S.A.

21-29

Shevchenko Yu.L., Matveev S.A., Gudymovich V.G., Vasilashko V.I.

30-35

Shevchenko Yu.L., Zainiddinov F.A., Borshchev G.G., Ulbashev D.S.

36-39

Bocharov A.V., Popov L.V., Mittsiev A.K., Lagkuev M.D.

40-45

Chernykh V.G., Krainukov P.E., Ribchinsky S.S., Bondareva N.V., Efremov K.N.

46-50

Ruziboyzoda K.R., Gulzoda M.K., Safarov B.I.

51-55

Kluiko D.A., Korik V.E., Zhidkov S.A.

56-61

Kluiko D.A., Korik V.E., Zhidkov S.A.

62-64

Lavreshin P.M., Gobedzhishvili V.K., Gorbunkov V.Ya., Efimov A.V., Zhernosenko A.O., Machukova M.N.

65-73

Maslyakov V.V., Urjadov S.E., Voronov V.V., Aristova I.S., Akmalov N.A.

74-77

Kuznetsov S.I., Shestakov E.A., Gusarov V.G., Fateev S.A., Zhiburt E.B.

78-81

Tyurin V.P., Pronin A.G., Prokopenko A.V., Glukhov D.K.

82-87

Bocharov A.V., Gruzdeva А.А., Popov L.V., Mittsiev A.K., Lagkuev M.D.

88-92

Fedotov R.N., Topol’nickij O.Z., Shuba M.I., Yakovlev S.V., Zangieva O.T., Epifanov S.A.

93-98

Zotov A.S., Pidanov O.Y., Osmanov I.S., Korolev S.V., Gorbacheva E.S., Drakina O.V., Troitsky A.V., Khabazov R.I.

99-102

Evtushenko A.A., Krajnyukov P.E., Kokorin V.V., Vahaev D.S.

103-110

Dimertsev A.V., Zuev A.A.

111-115

Sukovatykh B.S., Bolomatov N.V., Serednitsky A.V., Sidorov D.V., Sukovatykh M.B.

116-123

Chernykh V.G., Krainukov P.E., Efremov K.N., Bondareva N.V.

124-128

Kabanov M.Yu., Semencov K.V., Polikarpov A.V., Besedin I.I.

129-131

Ablitsov A.Yu., Vasilashko V.I., Susov R.P., Chetverikova E.A.

132-134

Prostov I.I., Smarygina E.O., Kantsurov R.N., Yudin V.A., Nemirovich M.V., Zabaznov K.G., Blinov I.M.

135-137

Yudaev S.S., Batrashov V.A., Khamroev S.Sh., Epifanov S.A.

138-140

Кhanaliev B.V., Gusarov V.G., Butareva D.V., Frolov A.V., Kamyshova D.A.

141-144

Kotov I.I., Bubleinik O.A., Kalinina I.Yu., Weiser O.L.

145-147

Ronzina I.A., Sheremet N.L., Zhorzholadze N.V.

148-154

Shevchenko YU.L., Matveev S.A., Susov R.P.