Ru  En

Quarterly scientific journal
Published since 2006
ISSN 2072-8255 (print), 2782-3628 (online)
 / Issues / Volume 14, №2, 2019

Volume 14, №2, 2019

4-9

Shevchenko Yu.L., Karpov O.E., Bronov O.Yu., Kitaev V.M.

10-13

Nazirov F.G., Abrolov Kh.K., Baron. O., Mirsaidov M.M., Kobiljonov B.Kh.

14-19

Vorobeva Yu.S., Shugushev Z.Kh., Faibushevich A.G., Maximkin D.A.

20-22

Bocharov A.V., Popov L.V.

23-25

Kalinin R.E., Suchkov I.A., Egorov A.A., Kamaev A.A.

26-31

Zubrickij V.F., Levchuk A.L., Rozberg Е.P., Martirosyan K.V., Vasin V.S., Bytdaev Z.M.

32-36

Krestyaninov S.S., Kostyuk I.P.

37-41

Zemlynoj A.B., Zelenina T.A., Salukhov V.V., Matveev S.A.

42-44

Lavreshin P.M., Brusnev L.A., Gorbunkov V.Ya., Volostnikov E.V., Ebzeev A.Kh., Efimov А.V., Zhernosenko А.О.

45-48

Shikhmetov A.N., Vandanov B.K., Lebedev N.N., Zadikyan A.M.

49-52

Mirzaev A.U., Kariev G.M., Achmediev M.M.

53-58

Kolcov A.V., Kalimulin O.A., Kachnov V.A., Greckaya E.V., SHCHerbatyuk O.V., Tyrenko V.V., Alekseev A.N., Svistov A.S.

59-62

Magomedov Sh.S., Nesterov S.N., Hanaliev B.V., Kosarev E.I., Barsegyan A.G., Volodichev V.V.

63-66

Kamyshov S.V.

67-71

Kryukov N.A., Ryzhkov A.A., Suhova I.V., Kucherenko V.S., Fokin V.A., Gordeev M.L.

72-74

Hruslov M.V., Stojko Yu.M., Zamyatin M.N.

75-81

Karpov O.E., Nikitenko D.N., Tretjakov V.V., Nushtaeva E.M.

82-88

Nikitenko D.N., Karpov O.E., Nushtaeva E.M.

89-93

Darvin V.V., Mazajshvili K.V., Klimova N.V., Vasilev V.V., Gustelyov Yu.A.

94-97

Tatyanchenko V.K., Krasenkov Yu.V., Eliseev G.D., Voloshin R.N., Byakova E.N., Edilov A.V.

98-104

Fayzrahmanov R.R., Pavlovskiy O.A., Larina E.A.

105-114

Kolozyan D.A., Gusarov V.G., Stojko Yu.M., Levchuk A.L., Maksimenkov A.V.

115-117

Shevchenko Yu.L., Sveshnikov A.V., Vorobev A.S., Bibikov V.N., Bashilov S.A.

118-121

Popov L.V., Vahrameeva M.N., Vakhrameev A.Yu., Borshchev G.G.

122-125

Karaskov A.M., Rabtsun A.A., Ignatenko P.V., Arkhipov A.N.

125-127

Batrashov V.A., Udaev S.S., Khamroev S.Sh., Kadyraliev S.O.

128-131

Kotov I.I., Agishev R.G., Sulim D.A., Khamov A.I.

132-134

Stoyko Yu.M., Levcuk A.L., Shimkovich S.S.

135-137

Pacenko M.B., Tyurin V.P., Platov S.Е., Brovko L.Е., Stojka B.M.

138-141

Rymashevsky A.N., Volkov A.E., Latynin A.N., Guseva N.P., Nikitina E.S.

142-144

Kovaleva N.S., Zabaznov K.G.

145-149

Soloviev I.A, Utochkin A.P., Lukianiuk P.P., Litvinov O.A.

150-151

Tyurin V.P.

152-153

Kokorin V.V., Kolodkin B.B.

154-155

SHalygin L.D., Matveev S.A.