Ru  En

Quarterly scientific journal
Published since 2006
ISSN 2072-8255 (print), 2782-3628 (online)
 / Issues / Авторы / Popov L.V.
Sort by date or name

Popov L.V.

Zykov A.V., Popov L.V., Gudymovich V.G.

Bocharov A.V., Popov L.V., Viller A.G.

Bocharov A.V., Popov L.V.

Bocharov A.V., Popov L.V.

Bocharov A.V., Popov L.V.

Popov L.V., Vahrameeva M.N., Vakhrameev A.Yu., Borshchev G.G.

Bocharov A.V., Popov L.V.

Bocharov A.V., Popov L.V.

Bocharov A.V., Popov L.V.

Bocharov A.V., Sidorov D.V., Popov L.V.

Shevchenko Yu.L., Popov L.V., Gorohovatskij Yu.I., Fedotov P.A., Musaev I.A., Zykov A.V., Gudymovich V.G., Sudilovskaya V.V.

Shevchenko Yu.L., Popov L.V., Gorohovatskij Yu.I., Vasilashko V.I., Batrashov V.A., Ablicov A.Yu., Gudymovich V.G., Maslennikov M.A., Sveshnikov A.V.

Bocharov A.V., Blinov A.S., Popov L.V.

Bocharov A.V., Popov L.V., Mittsiev A.K., Lagkuev M.D.

Bocharov A.V., Gruzdeva А.А., Popov L.V., Mittsiev A.K., Lagkuev M.D.

Bocharov A.V., Gruzdeva A.A., Popov L.V., Khokhlov A.L.

Bocharov A.V., Popov L.V., Mittsiev A.K., Lagkuev M.D.

Shevchenko Yu.L., Gudymovich V.G., Popov L.V., Borshchev G.G., Matveev S.A.