Ru  En

Quarterly scientific journal
Published since 2006
ISSN 2072-8255 (print), 2782-3628 (online)
 / Issues / Авторы / Vetshev P.S.
Sort by date or name

Vetshev P.S.

Vetshev P.S., Yankin P.L., Zhivotov V.A., Poddubny E.I., Prokhorov V.D.

Shevchenko Yu.L., Ablicov A.Yu., Vetshev P.S., Ablicov Yu.A., Vasilashko V.I., Orlov S.S., Lukyanov P.A., Kryachko V.S.

Nasimov B.T., Vetshev P.S., Zhivotov V.A., Drozhzhin A.Yu.

Stoyko Yu.M., Vetshev P.S., Levchuk A.L., Maksimenkov A.V., Maslennikov M.A., Ignatiev T.I.

Karpov O.E., Vetshev P.S., Stojko Yu.M., Hanaliev B.V., Kosarev E.I., Politova A.K., Maksimenkov A.V., Ablicov A.Yu., Zuev A.A., Pedyash N.V., Pimanchev O.V., Ryapolov Y.V., Landyak A.I.

Vetshev P.S., Zhivotov V.A., Landyak A.I., Kukushkina L.B., Drozhzhin A.U., Bondarev N.S., Poddubnyi E.I., Krastyn E.A., Balan B.A., Novikova U.V., Korol V.V., Shirokova N.V., Kazantsev A.S., Novgorodtseva L.G.

Stojko Yu.M., Vetshev P.S., Maksimenkov A.V., Maslennikov M.A., Levchuk A.L., Ignatev T.I., SHihmetov A.N.