Ru  En

Quarterly scientific journal
Published since 2006
ISSN 2072-8255 (print), 2782-3628 (online)
 / Issues / Авторы / Levchuk A.L.
Sort by date or name

Levchuk A.L.

Levchuk A.L., Stoyko Yu.M, Sysoev O.Yu.

Levchuk A.L., Khodyrev S.A., Shabaev R.M.

Levchuk A.L., Abdullaev A.E.

Levchuk A.L., Abdullaev E.G., Abdullaev A.E.

Levchuk A.L., Abdullaev A.E.

Ablitsov A.Y., Levchuk A.L., Ablitsov Y.A., Lovtsevich N.V., Plotnitskiy A.V., Shepetkova L.V., Sharova I.O., Suslov R.P.

Stojko Yu.M., Vetshev P.S., Maksimenkov A.V., Maslennikov M.A., Levchuk A.L., Ignatev T.I., SHihmetov A.N.

Stojko Yu.M., Maksimenkov A.V., Levchuk A.L., Kolozyan D.A.

Stoiko Yu.M., Levchuk A.L., Zhivotov V.A., Maksimenkov A.V., Bruslik S.V.

Levchuk A.L., Starokon P.M., Khodyrev S.A., Shabaev R.M., Shihmetov A.N.

Levchuk A.L., Sysoev O.Yu., Stoiko Yu.M.

Stoyko Yu.M., Vetshev P.S., Levchuk A.L., Maksimenkov A.V., Maslennikov M.A., Ignatiev T.I.

Kolozyan D.A., Gusarov V.G., Stojko Yu.M., Levchuk A.L., Maksimenkov A.V.

Zubrickij V.F., Levchuk A.L., Rozberg Е.P., Martirosyan K.V., Vasin V.S., Bytdaev Z.M.

Levchuk A.L., Abdullaev A.E.

Stoyko Yu.M., Levcuk A.L., Shimkovich S.S.

Khodyrev S.A., Levchuk A.L., Shabaev R.M.