DOI: 10.25881/BPNMSC.2020.57.86.021

Authors

Shevchenko Yu.L., Matveev S.A., Gudymovich V.G.

Pirogov National Medical and Surgical Center, Moscow

Abstract

The history of perpetuating the name of N.I. Pirogov in Russia is described. The role of the Military medical Museum in preserving unique artifacts related to the life of the great son of Russia is shown.

Keywords: N.I. Pirogov, Military medical Museum, Military medical Academy, Pirogov Center.

References

1. Pokhorony N.I. Pirogova. In.: Pravednyi i Chudesnyi doktor Nikolai Pirogov: vrach, uchenyi, pedagog, filosof i religioznyi myslitel' (materialy k kanonizatsii). Ed by Shevchenko YuV. Moscow: Strannik; 2020. P. 76–77.

2. Moroz VM, Petrushenko VV, Guminskii YuI, Sobchuk GS. Predystoriya sozdaniya muzeya-usad'by N.I.Pirogova v Vinnitse. Vestnik RGMU. 2010;(5):102–104.

3. Kul'chitskii KI, Koanchuk PA, Sobchuk GS. N.I. Pirogov v usad'be Vishnya. Kiev: Zdorov’ya; 1981. 100 p.

4. Shevchenko YuL, Kozovenko MN. Voprosy zhizni i vospominaniya N.I. Pirogova (k 125-letiyu vykhoda v svet pervogo otdel'nogo izdaniya «Dnevnika starogo vracha…»). In: Izbrannye trudy po istorii meditsiny akademika Shevchenko Yu.L. Ed by Zabelin KV. Smolensk: Strannik; 2020. P. 213–222.

5. Shevchenko YuL, Kozovenko MN. Muzei N.I. Pirogova. Saint Petersburg: Nauka; 2005. 254 p.

6. Shklyarevskii SS. Istoriya bolezni N.I. Pirogova. Vrach. 1882;(10).

For citation

Shevchenko Yu.L., Matveev S.A., Gudymovich V.G. Resting place of N.I. Pirogov. Bulletin of Pirogov National Medical & Surgical Center. 2020;3-1(15):121-126. (In Russ.) https://doi.org/10.25881/BPNMSC.2020.57.86.021