Ru  En

Quarterly scientific journal
Published since 2006
ISSN 2072-8255 (print), 2782-3628 (online)
 / Issues / Авторы / Zagorodniy N.V.
Sort by date or name

Zagorodniy N.V.

Zagorodniy N.V., Sampiev M.T., Karpovich N.I. , Dzhodzhua A.V., Chemurzieva K.M., Lysenko I.S.