Ru  En

Quarterly scientific journal
Published since 2006
ISSN 2072-8255 (print), 2782-3628 (online)
 / Issues / Авторы / Zhernosenko S.O.
Sort by date or name

Zhernosenko S.O.

Muravyov A.V., Zhuravel R.V., Muravyov K.A., Zhernosenko A.O., Zhernosenko S.O.