Ru  En

Quarterly scientific journal
Published since 2006
ISSN 2072-8255 (print), 2782-3628 (online)
 / Issues / Volume 19, №2, 2024

Volume 19, №2, 2024

4-10

Shevchenko Yu.L., Ermakov D.Y., Vakhrameeva A.Yu., Baranov A.V.

11-18

Khubulava G.G., Naumov A.B., Marchenko S.P., Chupaeva О.Yu., Kulemin E.S., Sazonov A.B.

19-25

Borshchev G.G., Miminoshvili L.G., Zainiddinov F.A., Katkov A.A., Ulbashev D.S.

26-32

Mamilov M-B.T., Mironenko V.A., Garmanov S.V.

33-36

Glushkov N.I., Zvyagintseva A.N., Horeva Yu.A., Atayeva A., Ivanov M.A.

37-46

Levchuk A.L., Abdullaev A.E.

47-51

Chubaryan K.A., Zhernosenco A.O., Groshilin V.S., Mrykhin G.A., Sogoyan E.Y.

52-57

Kim I.Yu., Panov V.V., Musailov V.A., Sychev D.A., Abdurakhmanov R.F.

58-61

Korablina S.S., Lavreshin P.M., Gobedzhishvili V.K., Vladimirova O.V., Gobedzhishvili V.V., Hurcaev D.B., Uzdenov M.B., Kochkarov E.V.

62-66

Apresyan V.S., Makinyan L.G., Mannanov A.M., Samkovich D.A., Podlesnaya A.A.

67-73

Ilyalov S.R., Banov S.M., Golanov A.V., Usachev D.Yu.

74-80

Gulov M.K., Nurzoda Z.M., Ruziboyzoda K.R.

81-84

Maslyakov V.V., Salov I.A., Kapralov S.V., Parshin A.V., Dralina O.I., Barsukov V.G., Polidanov M.A.

85-88

Vladimirova O.V., Korablina S.S., Minaev S.V., Vergasov M.M., Terekhin A.V., Vladimirov V.I., Gobedzhishvili V.K., Karaeva A.A.

89-93

Shevchenko Yu.L., Borshchev G.G., Vahromeeva M.N., Vahrameeva A.Yu., Ulbashev D.S., Ermakov D.Yu.

94-100

Shevchenko Yu.L., Borshchev G.G., Bagaudin T.Z., Maslennikov M.A., Zayniddinov F.A.

101-107

Shevchenko Yu.L., Borshchev G.G., Miminoshvili L.G.

108-114

Maytesyan D.A., Khazamov Sh.A., Papoyan S.A., Shchegolev A.A., Mzokov H.T.

115-122

Mochkin N.E., Melnichenko V.Yа., Protopopova Yu.V.

123-127

Davydov D.V., Kerimov A.A., Besedin V.D., Pimanchev O.V., Zemlyanoj A.B.

128-136

Pivovarova O.A., Kulikov D.A., Konyaeva O.E., Borshchev G.G., Oleynikova V.S.

137-144

Sukhareva T.V., Batrashov V.A., Morozov K.M., Yudaev S.S., Zakurdaev I.A., Zabaznov K.G.

145-147

Tsitsiashvili M.Sh., Frantsevich A.M., Shaginyan A.K., Nikulenkov Yu.S.

148-153

Petrov K.Yu., Zamskij K.S., Gajdukov A.V., Pecherskaya M.S., Kranin D.L., Zaslavskaya M.A., Golovushkina G.V.

154-158

Prigorodov M.V., Kapralov S.V., Simakova M.A., Maslyakov V.V.

159-163

Svyatnenko A.V., Demko A.E., Surov D.A., Batig E.V., Sizonenko N.A., Martynova G.V., Esayan I.L.

164-167

Milenin O.N. , Badtieva V.A., Egiazaryan K.A., Pimanchev O.V., Arkov V.V., Ratyev A.P.

168-170

Anankin A.A., Kinzyagulov B.R., Ratush S.V., Kondratiev I.A., Semenov A.H., Gavrilchenko V.S., Ivanova A.O., Chernyshev R.S., Dzhojua A.V.

171-173

Shevchenko Yu.L., Matveev S.A., Zayniddinov F.A., Dzhalaev F.Sh.

174-178

Melnichenko V.Ya., Shorohov N.S., Sarzhevskij V.O., Fedorenko D.A.

179-181

Khanevich M.D.