DOI: 10.25881/BPNMSC.2020.94.89.003

Authors

Fomin N.F.

Kirov Military medical Academy, St. Petersburg

Abstract

The contribution of N.I. Pirogov to the reform of the system of training doctors on a fundamentally new basis for the study of surgical anatomy is shown. The article describes the history of teaching operative surgery and topographic anatomy in Russia.

Keywords: N.I. Pirogov surgical anatomy, operative surgery.

References

1. Belogorskii PA. Gospital'naya khirurgicheskaya klinika pri Voenno-Meditsinskoi Akademii. 1841-1898 gg. Materialy dlya istorii khirurgii v Rossii. [dissertation] Saint Petersburg: 1987-98. 279 p.

2. Ivanovskii IA. Istoriya Imperatorskoi Voenno-Meditsinskoi (byvshei Mediko-Khirurgicheskoi) akademii za 100 let — 1798-1898. Saint Petersburg; 1898. 337 p.

3. Maksimenko AN. N.I. Pirogov: ego zhizn' i vstrechi v portretakh i illyustratsiyakh. Leningrad; 1961. 211 p.

4. Pirogov NI. Dnevnik starogo vracha. Ed by Malisa YuG. Kiev: 1916. 298 p.

5. Pirogov NI. Khirurgicheskaya anatomiya arterial'nykh stvolov, s podrobnym opisaniem polozheniya i sposobov perevyazki ikh. Тranslation from german Ya Bleikhmana. Saint Petersburg: 1854. 296 p.

6. Pozdeev AЕ. Kafedra operativnoi khirurgii v Imperatorskoi Voenno-Meditsinskoi (b. I. Mediko-Khirurgicheskoi) Akademii. Istoricheskii ocherk. [dissertation] Saint Petersburg: 1898. 218 p.

7. Samoilov VO. Istoriya rossiiskoi meditsiny. Moscow: Epidavr; 1997. 199 p.

8. Fomin NF. Anatomiya Pirogova. Saint Petersburg: VMedA; 2004. 88 p.

9. Chistovich YaA. Istoriya pervykh meditsinskikh shkol v Rossii. Saint Petersburg: 1883. 458 p.

For citation

Fomin N.F. Contribution of N.I. Pirogov to operative surgery and topographical anatomy. Bulletin of Pirogov National Medical & Surgical Center. 2020;15(3-1):16-20. (In Russ.) https://doi.org/10.25881/BPNMSC.2020.94.89.003