DOI: 10.25881/20728255_2022_17_4_1_138

Authors

Ionova T.I.1, 2, Melnichenko V.Ya. 1

1 Pirogov National Medical and Surgical Center, Moscow

2 Saint Petersburg State University Hospital, St. Petersburg

Abstract

The main stages of the development of quality of life research in health care in Russian Federation are presented. The background of its formation in the nineties of the XX century is given. The role of Academician Ju. L. Shevchenko it the development of quality of life research is emphasized. The analysis of modern trends of quality of life research in clinical medicine is provided, the core achievements in the field in Russian Federation are described. The experience of the application of quality of life assessment in different areas of clinical medicine is presented, its perspectives are formulated. The value of quality of life assessment in clinical medicine for the implementation of patient-centered care in Russia is highlighted.

Keywords: quality of life, stages of the development of quality of life research, clinical practice, patient-centered care.

References

1. Shevchenko YuL. Zdravooxranenie — vy`sshij prioritet civilizovannogo gosudarstva. Medicinskaya gazeta. 2000; 22. (In Russ).

2. Shevchenko YuL. O pervoocheredny`x merax po razvitiyu sistemy` zdravooxraneniya v Rossijskoj Federacii. Zdravooxranenie Rossijskoj Federacii. 2000; 2: 3-9. (In Russ).

3. Novik AA., Ionova TI, Kind P. The Concept of quality of life research in medicine. St.Petersburg: ELBI; 1999. (In Russ).

4. Shevchenko YuL. Modern approaches to the study of quality of life in health care. Bulletin of the Multinational Center for Quality of Life Research. 2003; 1–2: 3-21. (In Russ).

5. Novik AA, Ionova TI. Guidelines on quality of life research in medicine. AA. Novik, editor. St.Petersburg: Olma-Press; 2002. (In Russ).

6. Novik AA, Ionova TI. Quality of life research in medicine. YuL. Shevchenko, editor. M.: GEOTAR-MED; 2004. (In Russ).

7. Novik AA, Ionova TI. Guide to the study of the quality of life in medicine. 2nd ed. YuL. Shevchenko, editor. M.: Olma Media Group, 2007. (In Russ).

8. Novik AA, Ionova TI. Guidelines on quality of life research in medicine. 3rd ed., updated and supplemented. YuL. Shevchenko, editor. M.: RAEN; 2012. (In Russ).

9. Novik AA, Ionova TI. Quality of life research in pediatrics. YuL.Shevchenko, editor. M.: RAEN; 2008. (In Russ).

10. Novik A.A, Ionova T.I. Quality of life research in pediatrics. 2nd ed., updated and supplemented. YuL. Shevchenko, editor. M.: RAEN; 2013. (In Russ).

11. Shevchenko YuL, Novik AA, Ionova TI. Quality of life research in cardiosurgery. Bulletin of the Multinational Center for Quality of Life Research. 2008; 11-12: 7-14. (In Russ).

12. SHevchenko YuL, Zajniddinov FA, Borshchev GG, Ul’bashev DS. Kachestvo zhizni bol’nyh IBS s diffuznym porazheniem koronarnogo rusla v raznye sroki posle AKSH, dopolnennogo metodikoj YUrLeon. Vestnik NMHC im. N.I. Pirogova. 2021; 4(16): 30-35. (In Russ). doi: 10.25881/20728255_2021_16_4_30.

13. SHevchenko YuL, Borshchev GG, Bajkov VYu. Povtornoe koronarnoe shuntirovanie v sochetanii s nepryamoj revaskulyarizaciej miokarda: metodika YUrLeon na rabotayushchem serdce iz levostoronnej minitorakotomii. Vestnik NMHC im. N.I. Pirogova. 2022; 1(17): 116-120. (In Russ).

14. Shevchenko YuL, Ionova TI, Mel’nichenko VYa, Nikitina TP. Quality of life in the population of Russian Federation during pandemic of COVID-19. Bulletin of Pirogov National Medical & Surgical Center. 2021; 1(16): 74-83. (In Russ.) doi: 10.25881/BPNMSC.2021.97.90.013.

15. Shevchenko YuL, Ionova TI, Melnichenko VYa, Nikitina TP. Quality of life and mental health in Russian general population and burnout among PHYSICIANS during COVID-19 pandemic. Bulletin of Pirogov National Medical & Surgical Center. 2021; 16(3): 4-11. doi: 10.25881/20728255_2021_16_3_4.

16. Novik A.A, Ionova T.I. Guidelines on quality of life research in medicine. 4th ed., updated and supplemented. YuL. Shevchenko, editor. M.: Pirogov National Medical Surgical Center; 2021. (In Russ).

17. SHevchenko YuL, Tyurin VP. N.I. Pirogov i S.P. Botkin. Vestnik NMHC im. N.I. Pirogova. 2020; 3-1(15):7 6-84. (In Russ). doi: 10.25881/BPNMSC.2020.62.33.015.

18. SHevchenko YuL. Svetlyj oblik chudesnogo doktora. N.I. Pirogov — pravednyj celitel’ tel i dush chelovecheskih. Vestnik NMHC im. N.I. Pirogova. 2020; 3-2(15): 4-9. (In Russ). doi: 10.25881/BPNMSC.2020.17.31.001.

For citation

Ionova T.I., Melnichenko V.Ya. Quality of life research in health care: stages of development in the Russian Federation. Bulletin of Pirogov National Medical & Surgical Center. 2022;17(4-1):138-143. (In Russ.) https://doi.org/10.25881/20728255_2022_17_4_1_138