DOI: 10.25881/BPNMSC.2019.47.11.034

Authors

Kokorin V.V., Kolodkin B.B.

Federal State Public Institution «National Medical and Surgical Center named after N.I. Pirogov» of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation

Abstract

Central Military Clinical Hospital. P.V. Mandryka turned 100 years old.

Keywords: hospital, anniversary.

References

1. Nevskii NM. Istoriya Tsentral’nogo klinicheskogo krasnoznamennogo gospitalya im. P.V. Mandryka. 1919–1969. Moscow: CT MO SSSR; 1969. 179 p. (In Russ).

2. Krainyukov PE, Simonenko VB, Abashin VG, et al. Istoriya Tsentral’nogo Voennogo Klinicheskogo gospitalya imeni P.V. Mandryka Ministerstva Oborony Rossiiskoi Federatsii za 100 let. Moscow: Planeta; 2019. 320 p. (In Russ).

For citation

Kokorin V.V., Kolodkin B.B. To the 100th anniversary of the Central Military Clinical Hospital. P.V. Mandryka. Bulletin of Pirogov National Medical & Surgical Center. 2019;14(2):152-153. (In Russ.) https://doi.org/10.25881/BPNMSC.2019.47.11.034