DOI: 10.25881/BPNMSC.2019.92.20.010

Authors

Epifanov S.A., Zolotukhin S.Yu.

Federal State Public Institution «National Medical and Surgical Center named after N.I. Pirogov» of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation Moscow

Abstract

The main goal of article is to evaluate efficiency of using contact laser-based sialolithotripsy. There are 117 cases of sialolithiasis of parotid salivary glands who had received endoscopic calculus extraction were analysed in this research. All patients were divided in 2 groups: main group – 62 (53%) who received contact laser-based sialolithotripsy and control group – 55 (47%), extraction of salivary calculus with traditional method. The usage of contact laser-based sialolithotripsy allowed to increase the efficiency of surgical treatment up to 95% and to minimize the amount of early and postponed complications of classical method.

Keywords: sialolithiasis, sialoscopia, conservative treatment, sialolithotripsy, endoscopy.

References

1. Afanas’ev, V.V., Romacheva I.F. Rol’ soputstvuyushchih zabolevanij v ehtiologii hronicheskogo sialadenita //Stomatologiya – 1989. – № 1. – Р. 46–48.

2. Afanas’ev V.V., Yudin L.A., Shchipskij A.B., Kondrashin S.A. K voprosu ob ehtiologii slyunnokamennoj bolezni // Stomatologiya – 1994. – №4 – Р. 28–30.

3. Afanas’ev, V.V. Sialadenit (ehtiologiya, patogenez, klinika, diagnostika i lechenie) // Afanas’ev V.V. – M.: Medicine, 1995. – 90 р.

4. Afanas’ev, V.V., Nikiforov, V.S. Ehtiologiya slyunnokamennoj bolezni // Stomatologiya – 1999. – № 5 – Р. 39–415.

5. Afanas’ev, V.V. Slyunnye zhelezy. Bolezni i travmy // Afanas’ev V.V. – M.: Medicine, 2012. – 275 р.

6. Kapel’yan ,V.D. Klinika, diagnostika i lechenie sialadenoza u bol’nyh s zabolevaniyami muzhskih polovyh zhelez (ehksperimental’no-klinicheskoe issledovanie) // Dis. ... kand. med. nauk. – M.: Medicine, 2001.

7. Lastovka, A.S., Chudakov, O.P., Lyudchik, T.B. Organosohranyayushchaya metodika hirurgicheskogo lecheniya SKB podnizhnechelyustnyh slyunnyh zhelez // Sbornik trudov Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii «Obrazovanie, nauka i praktika v stomatologii». – M.: Medicine, 2004.

8. Nikiforov, V.S. Hronicheskij sialodohit (protokovyj sialadenit), klinika, diagnostika, lechenie // Dis. ... kand. med. nauk. – M.: Medicine, 1998.

9. Rizhinashvili, R.S. O mekhanizme deyatel’nosti slyunnyh zhelez // Rizhinashvili R.S. – M. Medicine, 1967 – 186 р.

10. Romacheva, I.F., Yudin, L.A., Afanas’ev, V.V., Morozov, A.N. Zabolevaniya i povrezhdeniya slyunnyh zhelez // Romacheva I.F., Yudin L.A., Afanas’ev V.V., Morozov A.N. – M.: Medicinе, 1987. – 240 р.

11. Karengera, D., Lambert, S., Reychler, H. Lithiases salivaires. A propos de 41 cas // Rev Stomatol Chir Maxillofac. – 1996. – № 5 – Р. 264–269.

12. Katz, P., Fritsch, M.H. Salivary stones: innovative techniques in diagnosis and treatment // Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. – 2003. – № 11(3) – Р. 173–178.

13. Marchai, F., Dulguerov, P., Becker, M., Barki, G., Disant, F., Lehmann, W. Specificity of parotid sialendoscopy // Laryngoscope. – 2001. – № 111(2) – Р. 264–271.

14. Meier, J.D., Wenig, B.L., Manders, E.C., Nenonene, E.K. Continuous intraoperative facial nerve monitoring in predicting postoperative injury during parotidectomy // Laryngoscope. – 2006. – № 116(9) – Р. 1569–1572.

15. Nahlieli, O., Shacham, R., Bar, T., Eliav, E. Endoscopic mechanical retrieval of sialoliths // Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. – 2003. – №95(4) – Р. 396–402.

16. Van den Akker HP, Busemann-Sokole E. Submandibular gland function following transoral sialolithectomy // Oral Surgery. – 1983. – № 56 – Р. 351–356.

For citation

Epifanov S.A., Zolotukhin S.Yu. Usage of contact laser-based lithotripsy in treatment of sialolithiasis. Bulletin of Pirogov National Medical & Surgical Center. 2019;1(14):49-52. (In Russ.) https://doi.org/10.25881/BPNMSC.2019.92.20.010