DOI: 10.25881/BPNMSC.2020.30.79.032

Authors

Batrashov V.A., Yudaev S.S., Khamroev S.S., Zemlyanov A.V.

Pirogov National Medical and Surgical Center, Moscow

Abstract

A surgical treatment option is presented for a patient with pathological tortuosity of the left vertebral artery in the form of its resection with the formation of an anastomosis of the vertebral artery with a thyroid-cervical trunk.

Keywords: pathological tortuosity, vertebrobasilar insufficiency, thyroid-cervical trunk.

References

1. Suchkov IA. Correction of endothelial dysfunction: current state of the problem. Rossiiskii mediko-biologicheskii vestnik imeni akademika I.P. Pavlova. 2012;(4):151–157. (In Russ).]

2. Benes V, Netuka D. Surgical correction of symptomatic vertebral artery kinking. Br J Neurosurg. 2003; 17(2):174–178.

3. Vereshhagin NV. Patologiya vertebrobazilyarnoi sistemy i narusheniya mozgovogo krovoobrashcheniya. Moscow: Meditsina; 1980. 420 p.

4. Zinov’eva GA. Pathological deformities of the main arteries of the head. Klinicheskaya nevrologiya. 2009;(4):28–32.

5. Losik IA. Znachenie ul'trazvukovykh metodov issledovaniya v diagnostike i vybore taktiki lecheniya bol'nykh s patologicheskoi deformatsiei vnutrennei sonnoi arterii. [dissertation] Moscow; 2012. 112 p.

6. Ballotta E, Thiene G, Baracchni C. Surgical vs medical treatment for isolated internel carotid artery elongation with coiling or kinking in symptomatic patients: a prospective randomized clinical study. J Vase Surg. 2005;42(5):838–846.

7. Karimov ShI, Tursunov BZ, Sunnatov RD. Diagnostics and surgical treatment of pathological deformation of the carotid arteries. Angiologiya i sosudistaya khirurgiya. 2010;16(4):108–115.

8. Kazanchan PO, Valikov EA. Patologicheskie deformatsii vnutrennikh sonnykh i pozvonochnykh arterii. Moscow.: MJeI; 2005.

9. Metelkina LP. Khirurgiya anomalii i deformatsii pozvonochnoi arterii. [dissertation] Moscow; 2000.

10. Pokrovskij AV, Golovjuk AL. The state of vascular surgery in the Russian Federation in 2018. Angiologiya i sosudistaya khirurgiya. 2019;25(2):8.

11. Mashkovcev PS. Blizhaishie i otdalennye sravnitel'nye rezul'taty rekonstruktivnykh operatsii na sonnykh arteriyakh, vypolnennykh po razlichnym pokazaniyam. [dissertation] St. Petersburg; 2008. 26 p.

12. lluminati G, Ricco JB, Calio FG. Results in a consecutive series of 83 surgical corrections of symptomatic stenotic kinking of the internal carotid artery. Surgery. 2008;143(1):134–139. doi: 10.1016/j.surg.2007.07.029.

13. Pokrovskii AV, Beloyartsev DF, Timina IE. When is it necessary to operate on a pathological deformation of the internal carotid artery? Angiologiya i sosudistaya khirurgiya. 2010;16(4):116–122.

14. Ballotta E, Thiene G, Baracchni C. Surgical vs medical treatment for isolated internel carotid artery elongation with coiling or kinking in symptomatic patients: a prospective randomized clinical study. J Vase Surg. 2005;42(5):838–846.

15. Abdullaev RYa, Marchenko VG, Kalashnikov VI. Clinical picture and Doppler ultrasonography for vertebral artery syndrome. Mezhdunarodnyi meditsinskii zhurnal. 2006;12(3):139–142.

16. Wylie ΕJ, Ehrenfeld WK. Extracranial cerebrovascular disease. Ann Intern Med. 1971;74(4):651–651.

For citation

Batrashov V.A., Yudaev S.S., Khamroev S.S., Zemlyanov A.V. Surgical treatment option for pathological tortuosity of the left vertebral artery. Bulletin of Pirogov National Medical & Surgical Center. 2020;3-2(15):182-185. (In Russ.) https://doi.org/10.25881/BPNMSC.2020.30.79.032