Ru  En

Quarterly scientific journal
Published since 2006. ISSN 2072-8255 (print)
 / Issues / Authors / Revishvili G.A.

Revishvili G.A.

Revishvili G.A., Zhbanov I.V., Shabalkin B.V.

ZHbanov I.V., Uryuzhnikov V.V., Kiladze I.Z., Galimov N.M., Revishvili G.A., Martirosyan A.K., Perevertov V.A., Aleksandrova E.N., SHabalkin B.V.