Ru  En

Quarterly scientific journal
Published since 2006
ISSN 2072-8255 (print), 2782-3628 (online)
 / Issues / Авторы / Lashenkova N.N.
Sort by date or name

Lashenkova N.N.

Orlova O. A. , Zamyatin M. N. , Umzunova N.А., Lashenkova N. N. , Akimkin V. G. ,Savochkina YU.A., Skachkova T.S.

Petrova L.V., Lashenkova N.N., Gajdukova I.A., Poluektova M.V.