Ru  En

Quarterly scientific journal
Published since 2006. ISSN 2072-8255 (print)
 / Issues / Authors / Sobenin I.A.

Sobenin I.A.

Galstyan K.О., Nedosugova L. V., Zemlyanoj A.B., Kolmychkova K. I., Sobenin I. A.