Ru  En

Quarterly scientific journal
Published since 2006
ISSN 2072-8255 (print), 2782-3628 (online)
 / Issues / Авторы / Sokurenko G.Yu.
Sort by date or name

Sokurenko G.Yu.

Shatravka A.V. , Sokurenko G.Yu., Dzhumaeva A.A., Gusinskiy A.V., Bolhovskoy D.V., Fionik O.V., Shvarts E.Yu.