Ru  En

Quarterly scientific journal
Published since 2006
ISSN 2072-8255 (print), 2782-3628 (online)
 / Issues / Авторы / Zdasyuk S.O.
Sort by date or name

Zdasyuk S.O.

Kabanov M.Yu., Yakovleva D.M., Semencov K.V., Belikova M.YA., Garan T.V., Ladosha M.Yu.1, Zdasyuk S.O., Alekseev V.V.