Ru  En

Quarterly scientific journal
Published since 2006
ISSN 2072-8255 (print), 2782-3628 (online)
 / Issues / Авторы / Horonko Yu.V.
Sort by date or name

Horonko Yu.V.

Horonko Yu.V., Sidorov R.V., Kosovcev E.V., Horonko E.Yu., Tyshlek Yu.V., Krivorotov N.A., Abdullaev K.I., Rudenko O.S.

Khoronko Yu.V., Sidorov R.V., Sapronova N.G., Kosovtsev E.V., Khoronko E.Yu., Sarkisov A.E., Krivorotov N.A., Abdullaev K.I.