Ru  En

Quarterly scientific journal
Published since 2006
ISSN 2072-8255 (print), 2782-3628 (online)
 / Issues / Авторы / Kartashov A.V.
Sort by date or name

Kartashov A.V.

Daminov V.D., Tkachenko P.V., Gorokhova I.G., Slepneva N.I., Daminov M.V., Kartashov A.V., Barakshaeva O.A.