Ru  En

Quarterly scientific journal
Published since 2006
ISSN 2072-8255 (print), 2782-3628 (online)
 / Issues / Авторы / Suhorukova I.I.
Sort by date or name

Suhorukova I.I.

Sveshnikov A.V., Bashilov S.A., Bibikov V.N., Gerashchenko A.V., Frolov D.N., Dogadova T.V., Klimovickaya M.Yu., Suhorukova I.I.