Ru  En

Quarterly scientific journal
Published since 2006
ISSN 2072-8255 (print), 2782-3628 (online)
 / Issues / Авторы / Protasov O.V.
Sort by date or name

Protasov O.V.

Kolyubaeva S.N., Kachnov V.A., Tyrenko V.V., Chirsky V.S., Protasov O.V., Onishchenko L.S., Buntovskaya A.S., Myakoshina L.A., Ermilova I.V., Eliseeva M.I.