Ru  En

Quarterly scientific journal
Published since 2006
ISSN 2072-8255 (print), 2782-3628 (online)
 / Issues / Авторы / Yelova Е.V.
Sort by date or name

Yelova Е.V.

Plecheva D.V., Galimov O.V., Plechev V.V., Shikova Y.V., Yelova Е.V.