Ru  En

Quarterly scientific journal
Published since 2006
ISSN 2072-8255 (print), 2782-3628 (online)
 / Issues / Авторы / Horonko E.Yu.
Sort by date or name

Horonko E.Yu.

Horonko Yu.V., Sidorov R.V., Kosovcev E.V., Horonko E.Yu., Tyshlek Yu.V., Krivorotov N.A., Abdullaev K.I., Rudenko O.S.

Khoronko Yu.V., Sidorov R.V., Sapronova N.G., Kosovtsev E.V., Khoronko E.Yu., Sarkisov A.E., Krivorotov N.A., Abdullaev K.I.

Khoronko Yu.V., Sidorov R.V., Kosovtsev E.V., Khoronko E.Yu., Sarkisov A.E., Krivorotov N.A., Tadieva E.V., Karapetyan V.A.